Cây Hoàng Nam (Tùng Ấn Độ)

Cây hoàng nam là một loại cây phổ biến mặc dù nó mới được du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm nay. Cây hoàng nam còn được người dân gọi bằng một số tên gọi khác là hoàng nam, huyền điệp, hoàng lan hay liễu Ấn Độ, cây tùng ấn độ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)