Cây Tùng La Hán

“Tùng xanh cốt cách thật thanh tao
Nắng hạ, tuyết đông chẳng quản nào
Hổ phách nghìn năm giành thuốc quý
Bạn cùng hạc trắng với non cao”

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)